Befintlig kund?

API

I Spready E-mail Marketing finns ett API (Application Programming Interface) som låter dig koppla ihop Spready med ditt befintliga affärs- eller webbsystem. Våra kunder använder det för att automatisera sina e-postutskick på olika sätt. Till exempel går det att hantera kontakter (av- och påregistrering) och göra utskick.

 

API:et är en extratjänst och om du kontaktar oss via mail eller telefon så vi berättar gärna mer om hur det fungerar.