Befintlig kund?

Split testing

Vilket av dina erbjudanden fungerar bäst bland kontakterna just idag? Med funktionen för split testing (även kallat A/B-testing) gör du två eller fler kampanjer och skickar ut dem till en liten utvald del av din kontaktlista. Efter en förutbestämd tid utses den kampanj som öppnats flest gånger och/eller har genererat flest klick. Det vinnande bidraget skickas sedan ut till resten av dina kontakter helt automatiskt.

 

Split testing används för att optimera resultatet av din e-postkampanj så långt det bara är möjligt.