Befintlig kund?

Hur fungerar öppningsstatistiken?

Öppningsstatistiken, Open Statistics, är ett av de värden som används för att mäta hur lyckad din e-postkampanj har varit. Tillsammans med klickfrekvensen är öppningsgraden ett av de viktigaste nyckeltalen i uppföljningen av din e-postmarknadsföring.

 

Så fungerar öppningsstatistiken
Längst ner i varje mail som skickas ut från Spready E-mail Marketing ligger en liten spårningsbild (Tracking Image). Den syns inte för blotta ögat men har en oerhört viktig roll i möjligheten att spåra och följa upp dina e-postkampanjer. När mottagaren öppnar ditt mail laddas denna bild från vår server och vi vet då med säkerhet att mailet har öppnats och av vem, och kan presentera denna information i statistiken.

 

Öppningsstatistiken är aldrig exakt
Öppningsstatistiken ska aldrig ses som en exakt siffra. Varför? Många e-postklienter är av integritetsskäl inställda på att inte ladda bilder från en extern server, och tillåter alltså inte att vår spårningsbild hämtas. Om en mottagare använder en sådan e-postklient får vi alltså aldrig reda på att denne har öppnat mailet, och den syns inte i statistiken. Generellt kan man alltså säga att det alltid är fler som öppnar dina utskick än vad som syns i statistiken.

 

Vi kan anta att det alltid är ungefär samma andel e-postklienter som tillåter och inte tillåter bildhämtning. Därför är öppningsstatistiken värdefull som måttstock och används med fördel när du jämför ett utskick med ett annat. Kom ihåg att ämnesraden är avgörande för öppningsgraden – utan en intressant ämnesrad åker mailet i papperskorgen utan att ens bli öppnat.

 

Viktigt att notera är också att de som faktiskt syns i öppningsstatistiken med all säkerhet har öppnat ditt mail. Däremot kan vi inte garantera att de faktiskt läst det (det är svårare att mäta).

 

Vad är en bra öppningsgrad?
Öppningsgraden (Opening Rate) påverkas av många faktorer och det är svårt att säga vad som är en bra respektive mindre bra siffra. Många talar om 20% som gränsen för en lyckad e-postkampanj. Vi säger att det beror på. Vi har kunder som hamnar på över 50% vid varje utskickstillfälle, liksom kunder som aldrig kommer över 10%. Öppningsgraden är visserligen viktig, men kanske är det viktigare att fokusera på mer konkreta siffror som klickfrekvens och konverteringsgrad – och fundera över när en e-postkampanj ska anses vara lyckad för just ditt företag.

 

Hur ökar jag öppningsgraden?
Återigen – det här är ingen exakt vetenskap – men börja med att gå till dig själv. Vad är det som får dig att öppna mailen som trillar in i inkorgen? Några faktorer att ha i bakhuvudet är relevans, en välbearbetad ämnesrad och kvalitet på kontaktlistorna. Mottagare som är intresserade av det du mailar ut tenderar till en betydligt högre grad att öppna dina mail, jämfört med de som inte visat något förhandsintresse.