Befintlig kund?

Spready ny medlem i branschorganisationen SWEDMA

SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Medlemmarna i SWEDMA består av både köpare och säljare av DM-relaterade tjänster.

Vid det senaste styrelsemötet valdes Spready in som ny medlem i SWEDMA. Från vårt håll är medlemskapet en markering om att vi, till skillnad från de många lycksökare som finns, är en seriös spelare som gärna är med och jobbar med att upprätthålla förtroendet för för branschen; för marknadsföring i allmänhet, och e-postmarknadsföring i synnerhet. Som medlemmar i SWEDMA förbinder vi oss att följa de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. Vi utökar samtidigt vårt nätverk för att kunna tillhandahålla större resurser och vara ett ännu bättre stöd för våra kunder.

För mer information om Spready se www.spready.se eller kontakta Robin Calmegård,
tel 08-403 720 01.